Boeren lopen met een knoop in hun maag.

Boeren lopen met een knoop in hun maag. Ze zitten in zak in as en zijn de wanhoop nabij. Boeren strijden voor lijfsbehoud. Innoveren, investeren, risico’s nemen en zeven dagen per week keihard werken is geen probleem, maar tegen dit Haagse beleid is geen onkruid opgewassen. Dit moet stoppen: het boerenverstand moet terugkomen in de dialoog.

Op vrijdag 15 juli a.s. geven we opnieuw een krachtig signaal af aan politiek Den Haag. Want alhoewel kabinet formeel met reces is, broeit de veenbrand in Nederland onverminderd door. Het kabinet heeft met Remkens een omstreden bemiddelaar aangesteld. De man die notabene de draconische maatregelen aanbevool. Niet echt een blijk van het kabinet om tot een echte oplossing te komen. Tot overmaat van ramp liet het kabinet op de laatste dag voor het kamerreces weten dat de kans op een continuering van de derogatie klein wordt geacht. Opnieuw een klap in het gezicht van de Nederlandse veehouderij.

Boeren én burgers strijden door

Boeren zijn vastberaden, evenals burgers die ook vraagtekens zetten bij deze verstrekkende plannen, die niet alleen de boeren, maar ook veel burgers treffen. Iedere boer, tuinder of visser voorziet tien personen in de periferie van werk. Deze gezamenlijke inspanning is goed voor een significante bijdrage aan het bruto nationaal product. Innovatieve technieken in de Nederlandse veehouderij worden wereldwijd toegepast: Nederland fungeert hierbij als gidsland. Dit alles dreigt het kabinet overboord te gooien.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Door een gezamenlijke solidariteitsactie op vrijdag 15 juli a.s. tonen boeren en burgers dat ze elkaar steunen. Samen maken ze een onmiskenbaar gebaar naar politiek Den Haag dat het voorgenomen beleid heilloos is.

Knoop in je zakdoek actie

De agrarische sector kenmerkt zich door een grote mate van veerkracht en originaliteit. De vele ludieke spreuken op de borden die de boeren op hun trekkers meevoeren, getuigen hiervan. De rode zakdoek is het symbool geworden van de boerenprotesten. Het begon allemaal met boer Koos die bij het protest bij de Tweede Kamer was en een zakdoek droeg tijdens een optreden bij Op1. Sindsdien is de vraag naar boerenzakdoeken geëxplodeerd. De boerenzakdoek kun je overal voor gebruiken: als hoofddeksel tegen de zon, als natte zakdoek in de nek om te verkoelen of juist om warm te houden in de winter. De zakdoek leent zich eveneens ervoor om de tranen van de boeren te drogen. Een knoop in je zakdoek herinnert je eraan dat je iets niet moet vergeten: met het wegjagen van boeren uit Nederland brengen we de voedselzekerheid in gevaar.

Omgekeerde Nederlandse vlag

Naast de boerenzakdoek zien we de laatste weken ook massaal een omgekeerde Nederlandse vlag. Het idee komt oorspronkelijk uit de scheepvaart in de 16e eeuw. Destijds hing men de vlag omgekeerd om te laten zien dat een schip in nood was. De boodschap is nu bijna hetzelfde, alleen is nu 'ons land in nood'. Het is niet alleen een teken van nood, maar ook van verzet.

De combinatie van de boerenzakdoek met de omgekeerde Nederlandse vlag vormt een sterke visualisatie van de actiedag op 15 juli 2022.

Agractie_vlag

Niet alleen de agrarische sector staat op het spel, maar geheel Nederland. Dank voor uw steun!